Algemene Voorwaarden van The Gym in Horn

 1. Lidmaatschap en Toegang:

  • Lidmaatschap bij The Gym in Horn is persoonlijk en niet overdraagbaar.
  • Toegang tot de sportschool is alleen toegestaan voor leden met een geldig lidmaatschap of voor gasten die een dagpas hebben gekocht.
 2. Betalingen en Lidmaatschapskosten:

  • Lidmaatschapskosten worden maandelijks in rekening gebracht, contracten duren altijd minimaal 1 jaar.
  • Alle betalingen moeten op tijd worden voldaan om toegang te behouden tot de faciliteiten van The Gym.
 3. Annulering en Beëindiging:

  • Leden hebben het recht om hun lidmaatschap op elk moment te annuleren met inachtneming van de opzegtermijn zoals vermeld in het lidmaatschapscontract.
  • The Gym behoudt zich het recht voor om lidmaatschappen te beëindigen bij schending van de algemene voorwaarden of ongepast gedrag jegens medewerkers of andere leden.
 4. Gebruik van Faciliteiten:

  • Leden dienen de apparatuur en faciliteiten van The Gym met zorg te gebruiken en op te ruimen na gebruik.
  • Het gebruik van eigen apparatuur, zoals halters en gewichten, is toegestaan mits het geen gevaar vormt voor andere gebruikers en de faciliteiten van The Gym niet beschadigt.
 5. Veiligheid en Verantwoordelijkheid:

  • Leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens het gebruik van de faciliteiten van The Gym.
  • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handdoeken en gesloten sportschoenen, wordt sterk aanbevolen.
 6. Aansprakelijkheid:

  • The Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens het verblijf in de sportschool, tenzij deze het gevolg zijn van nalatigheid van The Gym.
 7. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden:

  • The Gym behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Leden worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via e-mail of andere communicatiekanalen.

Door het ondertekenen van het lidmaatschapscontract verklaart de lid akkoord te gaan met de bovenstaande algemene voorwaarden van The Gym in Horn.