NIET VOLDOENDE BUDGET? KOM TOCH SPORTEN!

Wilt u graag lid worden van onze vereniging, maar ervaart u financiële belemmeringen bij het betalen van de contributie en bijbehorende sportspullen? Wij bieden ondersteuning in samenwerking met het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds kan helpen door uw contributie en eventuele benodigde attributen te bekostigen.

Om een aanvraag in te dienen, dient u samen met een intermediair contact op te nemen. Een intermediair is een professioneel betrokken persoon bij u en/of uw gezin, zoals een schuldhulpverlener, buurtcoach, maatschappelijk werker, vrijwilliger van de voedselbank, uw (huis)arts of een andere professional.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale coördinator van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur via:

Telefoon: 06 18 41 48 77 E-mail: Limburg@volwassenenfonds.nl Website: Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email