Privacybeleid van The Gym in Horn

 1. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens:

  • The Gym verzamelt alleen persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het beheer van het lidmaatschap en het leveren van diensten, zoals naam, contactgegevens en betalingsinformatie.
  • Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het bijhouden van lidmaatschapsregistraties, het verwerken van betalingen en het verstrekken van relevante informatie over onze diensten.
 2. Beveiliging van Persoonlijke Gegevens:

  • The Gym neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.
  • Toegang tot persoonlijke gegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft voor zakelijke doeleinden.
 3. Delen van Persoonlijke Gegevens:

  • The Gym deelt geen persoonlijke gegevens met derden, tenzij dit nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wettelijk verplicht.
  • In dergelijke gevallen zullen we ervoor zorgen dat de derde partijen voldoen aan onze privacyvereisten en de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.
 4. Bewaring van Gegevens:

  • Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met wettelijke vereisten.
  • Leden hebben het recht om hun persoonlijke gegevens te laten verwijderen uit onze systemen, onderworpen aan eventuele contractuele of wettelijke verplichtingen.
 5. Toegang en Controle:

  • Leden hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens en om eventuele onjuistheden te corrigeren.
  • Ze kunnen ook verzoeken om beperking van het gebruik van hun gegevens of bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten.
 6. Wijzigingen in het Privacybeleid:

  • The Gym behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Leden worden op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen via e-mail of andere communicatiekanalen.

Door gebruik te maken van onze diensten, stemt de lid in met de voorwaarden van dit privacybeleid van The Gym in Horn.